Turpmāk dokumentā ir izklāstīti šīs tīmekļa vietnes noteikumi.

Paldies, ka apmeklējat šo tīmekļa vietni. Šī  tīmekļa vietne (kopā ar paziņojumu par privātumu un sīkfailiem) sniedz jums informāciju par  tīmekļa vietni (turpmāk – “ tīmekļa vietne”) lietošanas noteikumiem (turpmāk – “lietošanas noteikumi”). Šie lietošanas noteikumi un visi piemērojamie likumi un noteikumi regulē piekļuvi šai  tīmekļa vietnei un tās lietošanu. Piekļūstot šai  tīmekļa vietnei un to izmantojot, jūs bez atrunām un ierobežojumiem piekrītat šiem lietošanas noteikumiem un apliecināt, ka tie aizstāj visas pārējās vienošanās par šo priekšmetu starp jums un SIA “Quintologistics Ja bez atrunām un ierobežojumiem nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, lūdzu, atstājiet šo  tīmekļa vietni. 

Šo  tīmekļa vietni pārvalda SIA “Quintologistics vienotās reģistrācijas numurs: 40103618326; PVN maksātāja numurs: LV40103618326;  juridiskā adrese: Ziemeļu iela 16, Lidosta “Rīga”, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1053; e-pasta adrese: [email protected]. 

Piekļuve  tīmekļa vietnei

Lietotāji  tīmekļa vietnei var piekļūt uz laiku, un SIA “Quintologistics” patur tiesības grozīt vai atsaukt šo tīmekļa vietnes nodrošināto pakalpojumu bez brīdinājuma (sk. turpmāk). SIA “Quintologistics” nav atbildīga par gadījumiem, ja kāda iemesla dēļ  tīmekļa vietne kādā brīdī vai kādu laikposmu nav pieejama. 

 

SIA “Quintologistics” ir tiesības aizliegt un/vai pārtraukt tīmekļa vietnes lietošanu (vai atsevišķu tās pakalpojumu darbību) jebkuram lietotājam, ja SIA “Quintologistics” pamatoti uzskata, ka šī piekļuve var apdraudēt SIA “Quintologistics” un/vai lietotāju un/vai trešās personas, kā arī tad, ja šis lietotājs ir pārkāpis tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus un/vai tiesību aktus. 

 

Laiku pa laikam SIA “Quintologistics” var ierobežot piekļuvi  tīmekļa vietnei vai atsevišķām tās daļām. SIA “Quintologistics” regulāri atjaunina  tīmekļa vietnē pieejamo informāciju un jebkurā brīdī var mainīt tās saturu. Nepieciešamības gadījumā SIA “Quintologistics” var apturēt piekļuvi  tīmekļa vietnei vai pārtraukt tās darbību uz nenoteiktu laiku. 

Īpašumtiesības uz saturu

Tīmekļa vietne, visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz tekstu, noformējumu, logotipiem, grafiku, ikonām, attēliem un citiem  tīmekļa vietnē atrodamajiem materiāliem (turpmāk – “saturs”) ir SIA “Quintologistics” īpašums vai iekļauts tīmekļa vietnē ar attiecīgā īpašnieka atļauju. 

Tīmekļa vietnes lietošana

SIA “Quintologistics”  vietnes lietotājiem ir tiesības: 

  • piekļūt publiski pieejamajām vietnes sadaļām; 
  • lejupielādēt saturu, bet tikai informatīvai, nekomerciālai, personīgai bezpeļņas lietošanai un ar noteikumu, ka jūs neizņemat, nemaināt vai neaizklājat informāciju, saturu vai paziņojumus (piemēram, paziņojumus par autortiesībām un citām īpašumtiesībām) saturā. 

Tīmekļa vietnes lietošanā aizliegts: 

  • piekļūt vietnei, apejot drošības sistēmas; 
  • jebkādā veidā mainīt vai citādi izmantot jebkuru šajā lapā iekļauto materiālu. 
Privātums

Visus personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi), kurus jūs pārsūtāt tīmekļa vietnei pa e-pastu vai kā citādi, SIA “Quintologistics” izmanto atbilstoši tīmekļa vietnes paziņojumam par privātumu un sīkfailiem. Visi pārējie paziņojumi vai materiāli, kurus jūs pārsūtāt tīmekļa vietnei, piemēram, jautājumi, komentāri, ierosinājumi u. c. tiek uzskatīti par nekonfidenciālu un nepatentētu informāciju. 

Atrunas

Šīs tīmekļa vietne saturā var būt neprecizitātes vai drukas kļūdas. Laiku pa laikam šajā tīmekļa vietnē bez brīdinājuma var tikt izdarītas izmaiņas. Tomēr SIA “Quintologistics” neuzņemas pienākumu regulāri atjaunināt tīmekļa vietnē pieejamo informāciju. Turklāt SIA “Quintologistics” negarantē, ka šī tīmekļa vietne darbosies bez traucējumiem vai kļūdām vai ka šī tīmekļa vietne ir savietojama ar jūsu datoru, programmatūru vai aparatūru, ka šī tīmekļa vietne būs droša. 

 

SIA “Quintologistics” dara visu iespējamo, lai uzturētu tīmekļa vietnes saturu un nodrošinātu tā pieejamību. Tomēr lietotāji piekrīt, ka SIA “Quintologistics” ir tiesības uz laiku vai pastāvīgi mainīt un/vai pārtraukt visas tīmekļa vietnes vai tās daļas darbību, brīdinot vai nebrīdinot lietotājus par to iepriekš, ja pieejamību var ietekmēt lietotāju aprīkojums, citi sakaru tīkli, ievērojams cilvēku skaits, kas vienlaikus cenšas pievienoties tīmekļa vietnē , vai cits iemesls. Tā vai citādi SIA “Quintologistics” patur tiesības jebkurā brīdī uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt visas tīmekļa vietnes vai tās daļas darbību, lai uzturētu vai atjauninātu tīmekļa vietni , vai cita iemesla dēļ. 

Vīrusi, uzlaušana un citi noziedzīgi nodarījumi

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot tīmekļa vietni, apzināti ienesot tajā vīrusus vai citus materiālus, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi. Jūs nedrīkstat censties nesankcionēti piekļūt tīmekļa vietnei, serverim, uz kura glabājas tīmekļa vietne, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas ir pievienota tīmekļa vietnei. Visas iepriekšminētās darbības var tikt uzskatītas par noziedzīgiem nodarījumiem atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un par to izdarīšanu jūs var sodīt. 

 

Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījuši tehnoloģiski kaitīgi materiāli, kas var inficēt datora aprīkojumu, datorprogrammas, datus vai citu patentētu materiālu, jums lietojot tīmekļa vietni vai lejupielādējot no tīmekļa vietnes vai ar to saistītajās tīmekļa vietnēs ievietoto materiālu. Atbilstoši labai datorpraksei ieteicams veikt vīrusu pārbaudi visos materiālos un/vai saturā, kam piekļūts no šīs tīmekļa vietnes vai kas lejupielādēts no šīs tīmekļa vietnes, izmantojot komerciāli pieejamu un atjauninātu vīrusu pārbaudes programmatūru. 

Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm

Šajā tīmekļa vietnē var būt izvietotas saites uz citām – ārējām vietnēm, lai sniegtu papildu informāciju. Sekojot šīm saitēm, ārējā tīmekļa vietne var tikt atvērta visa ekrāna lielumā un parādīties vietnes ietvarā, lai atvieglotu navigāciju atpakaļ uz vietni. SIA “Quintologistics” nav saistīts ar ārējām tīmekļa vietnēm un neatbild par to saturu. 

Noteikumu pārskatīšana

SIA “Quintologistics” jebkurā brīdī bez brīdinājuma var pārskatīt šos lietošanas noteikumus, atjauninot šo ierakstu. Šīs izmaiņas jums ir saistošas, tāpēc laiku pa laikam ieteicams apmeklēt šo lapu, lai pārskatītu pašreizējos lietošanas noteikumus. Šos lietošanas noteikumus jūs nevarat mainīt, ja vien uzņēmums SIA “Quintologistics” tam nav skaidri piekritis rakstveidā. 

Vispārējie noteikumi

Šos lietošanas noteikumus un tīmekļa vietnes lietošanu regulē Latvijas Republikas tiesību akti, neņemot vērā tiesību normu izvēli. Vispārējās jurisdikcijas tiesām Latvijas Republikā ir ekskluzīva jurisdikcija visos strīdos, kas izriet no vai ir saistīti ar šiem lietošanas noteikumiem un/vai tīmekļa vietnes vai kuros šie lietošanas noteikumi un/vai tīmekļa vietne ir svarīgs apstāklis. 

 

Šīs tīmekļa vietnes, lietošanas noteikumu un jebkura elektroniskā paziņojuma drukātā forma ir pieņemama tiesās vai administratīvās iestādēs.  

 

Jūs apliecināt, ka šie lietošanas noteikumi un tīmekļa vietnes lietošana starp jums un SIA “Quintologistics” nerada kopuzņēmumu, partnerību vai darba vai pārstāvības attiecības.